หน้าหลัก > สินค้า > ที่จอดรถแนะนําอัลตราโซนิคเซนเซอร์ > นับถอย
ตรวจจับยานพาหนะอัลตราโซนิกสำหรับ GPS

ตรวจจับยานพาหนะอัลตราโซนิกสำหรับ GPS

คำอธิบายการหมุนหมายเลขของเซนเซอร์ชนิด S: 12.1.1 คำอธิบายเกี่ยวกับการสลับสายโทรศัพท์ของเซนเซอร์ชนิดแยก:

ส่งคำถาม
รายละเอียดสินค้า

คำอธิบายการเรียกเลขหมายของ S plit-type Sensor :

12.1.1 สลับคำอธิบายการหมุนหมายเลขที่อยู่ของเซนเซอร์แบบแยก:


วงจรสายไฟ: RS485-1

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

ที่อยู่การสื่อสาร

1

2

3

4

การแสดงผลซอฟต์แวร์

01

02

03

04

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

ที่อยู่การสื่อสาร

5

6

7

8

การแสดงผลซอฟต์แวร์

05

06

07

08

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

ที่อยู่การสื่อสาร

9

10

11

12

การแสดงผลซอฟต์แวร์

09

0A

0B

0C

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

ที่อยู่การสื่อสาร

13

14

15

16

การแสดงผลซอฟต์แวร์

0D

0E

0F

10

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

ที่อยู่การสื่อสาร

17

18

19

20

การแสดงผลซอฟต์แวร์

11

12 13 14

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

ที่อยู่การสื่อสาร

21

22

23

24

การแสดงผลซอฟต์แวร์

15

16

17

18

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

ที่อยู่การสื่อสาร

25

26

27

28

การแสดงผลซอฟต์แวร์

19

1A

1B

1C

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

ที่อยู่การสื่อสาร

29

30

วันที่ 31

การแสดงผลซอฟต์แวร์

1D

1E

1F

วงจรสายไฟ: RS485-2

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

ที่อยู่การสื่อสาร

1

2

3

4

การแสดงผลซอฟต์แวร์

21

22

23

24

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

ที่อยู่การสื่อสาร

5

6

7

8

การแสดงผลซอฟต์แวร์

25

26

27

28

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

ที่อยู่การสื่อสาร

9

10

11

12

การแสดงผลซอฟต์แวร์

29

2A

2B

2C

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

ที่อยู่การสื่อสาร

13

14

15

16

การแสดงผลซอฟต์แวร์

2D

2E

2F

30

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

ที่อยู่การสื่อสาร

17

18

19

20

การแสดงผลซอฟต์แวร์

วันที่ 31

32

33

34

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

ที่อยู่การสื่อสาร

21

22

23

24

การแสดงผลซอฟต์แวร์

35

36

37

38

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

ที่อยู่การสื่อสาร

25

26

27

28

การแสดงผลซอฟต์แวร์

39

3A

3B

3C

สลับสาย

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

กดเลขหมาย

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

ที่อยู่การสื่อสาร

29

30

วันที่ 31

การแสดงผลซอฟต์แวร์

3D

3E

3F


หมายเหตุ: ที่อยู่การสื่อสารของตัวควบคุมโหนด: 02, ที่อยู่การสื่อสารของตัวควบคุมภูมิภาค: 05; ซอฟต์แวร์ตรวจจับจะแสดง 2C ที่อยู่ที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่: 0205C


12.1.2 ตารางความสูงสวิตช

สลับสาย

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

กดเลขหมาย

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

ความสูงเท่ากัน

1.5 ~ 2.0m

2.0 ~ 2.25m

2.25 ~ 2.5m

2.5 ~ 2.75m

สลับสาย

6

7

8

6

7

8

6

7

8

6

7

8

กดเลขหมาย

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

ความสูงเท่ากัน

27.5 ~ 3.0m

3.0 ~ 3.25m

3.25 ~ 3.5m

3.5 ~ 4m

Hot Tags: เครื่องตรวจจับอัลตราโซนิคสำหรับผู้ผลิต, ผู้ผลิต, โรงงาน, โรงงาน, ขายส่ง, ปรับแต่ง, ลดราคา, ราคา
Related Products
สอบถาม