หน้าหลัก > ระบบแนะแนวการจอดรถแบบอัลตราซาวด์แบบบูรณาการ

1 ที่จอดรถว่างอยู่ที่ไหน?

2, H ow เพื่อลดเวลาในการหาที่จอดรถว่าง?

3, H ow เพื่อปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ของที่จอดรถในร่ม?

4, H ow เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในลานจอดรถในร่ม?

 

การจัด เตรียม เอกสาร

image002.jpg

ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถว่างหรือไม่ซึ่งตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ที่จอดรถแบบอัลตราซาวด์แบบบูรณาการ แสงสีเขียวหมายความว่ามีแสงสีแดงหมายถึงว่าง

image004.jpg

พื้นที่จอดรถที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆมีกี่ช่องแสดงบนจอแสดงผล LED ที่จุดตัดกัน

image006.jpg

ข้อมูลของที่จอดรถสามารถวิเคราะห์ได้จาก PGS Software