หน้าหลัก > ความรู้ > เนื้อหา
หลักการของระบบแนะนำที่จอดรถ
- Apr 11, 2018 -

หลักการคือการใช้เครื่องตรวจจับยานพาหนะเป็นครั้งแรกเพื่อให้ได้ข้อมูลการครอบครองพื้นที่จอดรถในแบบเรียลไทม์ ตัวควบคุมกลางจะแสดงหน้าจอแสดงผลและการ์ดนำทางตามกลยุทธ์การจอดรถที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและผู้ใช้สามารถจอดรถไว้ในที่จอดรถได้ตามคำแนะนำ ระบบแนะนำที่จอดรถแบ่งออกเป็นหลายโมดูล: โมดูลการตรวจสอบที่จอดรถ, โมดูลการประมวลผลกลาง, โมดูลการเปิดเผยข้อมูลและโมดูลการแสดงผลข้อมูล หลักของเทคโนโลยีนี้คือการตรวจจับที่จอดรถและการตัดสินตรรกะ


คู่ของ: ปัจจัยที่มีผลต่ออัลตราซาวนด์

ถัดไป: ไม่ใช่